Bli medlem

Sandnes IBK benytter Spond Club som medlemsregister. Klikk på knapp under for å registrerere deg eller ditt barn via Spond.

Registrere deg som medlem


Dersom du er i tvil over hvilken gruppe du skal søke medlemskap i, vennligst ta kontakt med trener eller oppmann på laget du hører til.

Medlemskontingent
Betalingen til klubben er todelt, den ene delen, medlemskontingenten er på kr. 100,-, dette er det laveste vi har lov til å ta betalt i medlemskontigent, og alle våre medlemmer/trenere/styremedlemmer/oppmenn betaler denne 100-lappen, dette er for å få flest mulig tellende medlemmer. I tillegg til dette kommer en treningsavgift, denne er differensiert ut hva hvilket lag du spiller på, og hvor mange treninger og hvilket treningstilbud laget har. En spiller som hospiterer oppover og spiller kamper for et aldersbestemt (11-19 år) lag over "sin" klasse betaler kun treningsavgift for det eldste laget.

Satsene for medlemskap
Priser for sesongen 2020/2021

Type  Kontigent Treningsavgift
A-lag  100 kr 2900 kr
B-lag  100 kr 1500 kr
C-lag  100 kr 100 kr
Old girls  100 kr 100 kr
G19  100 kr 1500 kr
G17  100 kr 1500 kr
G15  100 kr 1500 kr
G13  100 kr 1200 kr
G11  100 kr 1000 kr
Knøtt/ Micro/ Mini/ Lille  100 kr  800 krLisens

Lisens betales direkte til Norges Bandyforbund og er et krav for å få spille kamper på aldersbestemt. Lisensprisene settes av Norges Bandyforbund. Se lisenspriser her.

Gå til Norges BandyforbundDugnader
Vi er avhengig av dugnad fra våre medlemmer for å få det til å gå rundt. Dugnadspenger går til serieavgifter, utstyr, drakter osv. Vi har begrenset med dugnad, og de siste årene har vi solgt enjoykataloger. I tillegg til dette forventes det at foresatte på de enkelte lagene stiller med å feks. bake kaker/stille som vantvakt/sitte i sekretariatet/stå i kiosk på minirunder eller seriekamper. Vennligst skriv dette i påmeldingsfeltet når du melder inn deg/ditt barn. Foreldre som allerede bidrar som trenere eller oppmenn slipper selvsagt denne dugnaden.

Kort historie
Sandnes IBK strekker seg helt tilbake til 1988, da klubben først startet opp under navnet Trones Innebandy. De første årene bar preg av en idrett som tross alt var ganske ung i Norge. Innebandyseksjonen i Norges bandyforbund ble etablert i 1988. Kampene ble spilt i små gymsaler 3 mot 3 utespillere + keeper men uten vant. Enkelte gymsaler var så små at det kun var plass til 2+2 spiller. Sesongen 1992 ble det store endringer da kamper skulle spilles på store bane som i dag og klubben måtte denne sesongen snekre sitt eget vant av finerplater! I dag er det litt andre rammer. Innebandyseksjonen i bandyforbundet den desidert største, med om lag ¾ av medlemmene, og innebandy er fortsatt en av de raskest voksende idrettene i Norge. Les mer om klubben.


Ta kontakt ved spørsmål
Alle spørsmål angående medlemskap sendes til post(a)sandnesibk.no.