For å drive klubben trenger vi frivillige til å stille opp til forskjellige oppgaver.

Styret, trenere og oppmenn er frivillige, men vi trenger også noen til å være med på minirunder og turneringer. Typiske oppgaver vil være kiosk osv

Dugnadene organiseres fortløpende.