For å drive klubben trenger vi frivillige til å stille opp til forskjellige oppgaver.

Styret, trenere og oppmenn er frivillige, men vi trenger også noen til å være med på minirunder og turneringer. Typiske oppgaver vil være kiosk, sette opp vant osv

Disse organiseres fortløpende.

Ta kontakt med Leder for å melde deg frivillig for en eller flere oppgaver.