Under finner dere en oversikt over hvilke lisenser som skal betales for de ulike divisjonene.
Merk at spillere født 2011 eller senere som deltar i seriespill, må betale en lisens på kr 30.

Generelle bestemmelser

Aldersbestemte spillere som deltar i seniorspill, må betale lisensen knyttet til den seniordivisjonen de deltar i.
Aldersbestemte spillere som kun deltar i aldersbestemte kamper, betaler lisens ut fra fødselsår, uavhengig av hvilken av de aldersbestemte klassene det deltas i.

Det kreves ikke lisens for deltakelse i minirunder

Informasjonen er hentet fra forbundets sider og ligger her.

Lisenstype

Grunnlisens

Utvidet lisens

Divisjon

Høyeste nasjonale serie 2015 2385 Elite Menn, Elite Kvinner, 1. div Øst Menn
Høyeste krets/regionale 1545 1810 1. div Sørvest Menn og Kvinner
Øvrige senior 990 1380 2. div Menn Rogaland Sør, 3. div Menn Rogaland Sør
Laveste krets/regionale 705 1025 2. div Kvinner Rogaland Sør, 2. divisjon Agder, 4. div Menn Rogaland Sør, Play4fun Agder
Mosjonist uten skadeforsikring 240   3. div Kvinner Bredde. Ønsker spillere i 3. div Kvinner Bredde forsikring, må de betale lisensen "Turneringslisens"
Turneringslisens 515   3. div Kvinner Bredde som ønsker forsikring og eventuelt Venneliga som ønsker forsikring.
Play4fun Agder
Spillere født 2003-2009 670 1000 Spillere med disse fødselsårene som ikke deltar i seniorspill
Spillere født 2010 390 510 Spillere med dette fødselsåret som deltar i aldersbestemt seriespill
Spillere født 2011 eller senere 30   For spillere med disse fødselsårene som deltar i aldersbestemt seriespill