HOVEDSPONSOR

Du er her

Årsmøte 2021

Til medlemmene i Sandnes Innebandy klubb

Sandnes, 21.02.2021

Innkalling til årsmøte i Sandnes IBK 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Sandnes innebandy klubb. Årsmøtet avholdes 22.03.2021 kl 20.00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 21.03.2021 kl 12.00 her https://isonen.com/event/cklfm2up19d650d671etb0i2z

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Lenke til teams-møte sendes ut sammen med saksliste.

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 08.03.201 til Diamantveien 16, 4321 Sandnes/ geir.maldal@hotmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Spond.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sandnes IBK i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sandnes IBK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sandnes IBK's lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Geir Maldal kontaktes på 48081548 eller geir.maldal@hotmail.com.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Forslag til: Årsmøte i Sandnes IBK 2021

Fra: [ditt navn]

Tittel på forslag: [skriv inn tittel]

Forslag:

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]

Begrunnelse:

[Her skal din begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]

[Sted og dato]

_______________

[signatur]

[Navn]